Print-Shop by DBF

    "สิ่งพิมพ์ คุณภาพดี  ในราคาที่คุณพอใจ"

สลิปเงินเดือน

สิ่งพิมพ์ชนิดเล่ม แคตตาล็อค

ตัวอย่าง
สลิปเงินเดือน

สิ่งพิมพ์ชนิดเล่มส่วนมากประกอบไปด้วยแผ่นพับ ที่จัดเรียง และพับเย็บเล่มตรงกลาง ซึ่งจะมีอย่างน้อย 8 หน้า ที่นับรวมปก แล้วโดยปกอาจมีความหนามากกว่าหรือเท่ากับ เนื้อในและอาจ จะมีการเคลือบเงาปก เพื่อความสวยงามและ คงทน  

โบรชัวร์บรรจุอยู่ในแฟ้มเป็นอีกรูปแบบที่ใช้ในกิจกรรม การขาย และการตลาด มักจะมีแผ่นพับ ใบปลิวหรือ แคตตาล็อค จัดเก็บ อยู่ในฝากระเป๋าด้านใดด้านหนึ่งหรือ ทั้งสองด้านของแฟ้ม นอกจากนี้ยังสามารถจัดพิมพ์รูปแบบ ของสื่อสิ่งพิมพ์ชนิด เล่มให้อยู่ในรูปของปกที่มีฝากระเป๋า ทั้งซ้ายและขวาได้เช่นกัน 

สลิปเงินเดือน

ตัวอย่าง สิ่งพิมพ์ชนิดเล่ม แคตตาล็อค

A. หนังสือ

#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค

B. แคตตาล็อคพร้อมปกที่มีฝากระเป๋า

#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค

C. แคตตาล็อค วารสาร จุลสาร และสิ่งพิมพ์ชนิดเล่ม

#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค

D. แคตตาล็อค ชนิดกระดาษแข็ง (กระดาษกล่องแป้ง 800 แกรม)

#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค
#แคตตาล็อค

ติดต่อบริษัท :

บริษัท ดีไซน์ บิซิเนสฟอร์ม จำกัด 
25, 27, 29, 31 ซอยลาดปลาเค้า 28 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Design Business Form Co., Ltd.
25, 27, 29, 31 Soi Lat Plakhao 28, Lat Plakhao Rd., Jorakaebua, Lat Phrao, Bangkok 10230

Email : sales@dbfgroup.com