Print-Shop by DBF

    "สิ่งพิมพ์ คุณภาพดี  ในราคาที่คุณพอใจ"

สลิปเงินเดือน

สิ่งพิมพ์ชนิดแผ่น แผ่นพับ ใบปลิว

ตัวอย่าง
สลิปเงินเดือน

 โบรชัวร์ เป็นคำเรียกรวมๆของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการขาย และการตลาด ไม่ว่าจะเป็น ใบปลิว แผ่นพับ เพื่อใช้นำ เสนอสินค้าหรือบริการ  

แผ่นพับเป็นอีกหนึ่งสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการขายและการตลาด ที่มีหลากหลายขนาดและสีสรร จัดพิมพ์และพับแบ่งเป็น ตอนๆ เพื่อสะดวกในการใช้งานนอกจากนี้ยังสามารถ เคลือบเงา แบบต่างๆ เพื่อความสวยงามและคงทน รวมถึงการปรุแบ่งและปั๊มเป็นลวดลาย หรือรูปต่างๆ ตามความต้องการ 

ใบปลิวเป็นหนึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการขายและการตลาด ที่มี ขนาดพอเหมาะกับการแจกจ่าย ในกิจกรรมส่งเสริม การขายต่างๆ  

โปสการ์ดที่ใช้ส่งในวาระและเทศกาลสำคัญยังเป็น เครื่องมือหนึ่ง ในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆเช่นกัน 

สลิปเงินเดือน

ตัวอย่าง สิ่งพิมพ์ชนิดแผ่น แผ่นพับ ใบปลิว

A. แผ่นพับ

#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว

B. โปสเตอร์ ใบปลิว โปสการ์ด และสิ่งพิมพ์ชนิดแผ่น

#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว
#แผ่นพับใบปลิว

ติดต่อบริษัท :

บริษัท ดีไซน์ บิซิเนสฟอร์ม จำกัด 
25, 27, 29, 31 ซอยลาดปลาเค้า 28 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Design Business Form Co., Ltd.
25, 27, 29, 31 Soi Lat Plakhao 28, Lat Plakhao Rd., Jorakaebua, Lat Phrao, Bangkok 10230

Email : sales@dbfgroup.com