Print-Shop by DBF
สลิปเงินเดือน

    "สิ่งพิมพ์ คุณภาพดี  ในราคาที่คุณพอใจ"

สิ่งพิมพ์ชนิดกระดาษต่อเนื่อง

ตัวอย่าง
สลิปเงินเดือน

บริษัทฯ เป็นบริษัทผู้ผลิตกระดาษต่อเนื่อง ในรูปแบบ โรงงาน โรงพิมพ์ รับพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง ผลิต ทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดจำหน่าย กระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมีในตัว คาร์บอนก็อปปี้ในตัว สลิปเงินเดือน ไม่ว่าจะสั่งซื้อแบบสำเร็จรูป หรือสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม หรือ จัดซื้อ จัดจ้างผลิตเป็นจำนวนมาก ราคาถูก หรือ รับทำและรับจ้างผลิตพิมพ์ให้บริษัทห้างร้านที่ ต้องการสั่งไปขายต่อหรือขายส่งในราคาพิเศษ บิล กระดาษต่อเนื่อง ทั้งแบบ กระดาษปอนด์ขาวชั้นเดียว และแบบสอดคาร์บอนดำ รวมทั้ง กระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมีในตัว กระดาษต่อเนื่อง ขนาด A4 A5 ที่ใช้ในธุรกิจ 

แบบฟอร์มธุรกิจชนิด กระดาษต่อเนื่อง 
- ประเภท กระดาษเคมีในตัว 
- ประเภท สลิปเงินเดือน ซองปิดผนึกป้องกันการมองเห็น 
- ประเภท กระดาษปอนด์ 
- ประเภท กระดาษปอนด์สอดคาร์บอน 
- ประเภท กระดาษเคมีในตัวกาวหัวเป็นชุด 
- ประเภท กระดาษเคมีในตัวชนิดเล่ม 

จำนวนชั้น กระดาษต่อเนื่อง A4 
- กระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น 
- กระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น 
- กระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น 
- กระดาษต่อเนื่อง 4 ชั้น 
- กระดาษต่อเนื่อง 5 ชั้น 
- กระดาษต่อเนื่อง 6 ชั้น 
- กระดาษต่อเนื่อง 7 ชั้น 
- กระดาษต่อเนื่อง 8 ชั้น 
- กระดาษต่อเนื่อง 9 ชั้น  

ตัวอย่างการใช้งาน กระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมีในตัว 
- บิลเงินสด บิลชั่วคราว บิลส่งของ ใบส่งของชั่วคราว 
- ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบกำกับสินค้า 
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เต็มรูปแบบ 
- ใบรับเงิน ใบรับของชั่วคราว 
- ใบส่งสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล 
- ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสนอราคา 
- หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ใบต่อ 
- ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 1ก ภ.ง.ด. 3 
- ภ.ง.ด. 3ก ภ.ง.ด. 53 
- ใบรับฝากของ ใบขนส่ง บัตรจอดรถ 
- บัตรผ่านทาง บัตรชั่งน้ำหนัก 
- ใบกำกับการขนส่งของเสีย 
- ใบสั่งผลิต ใบนำส่งสินค้า packing list 
- ใบรับวัตถุดิบ ใบเบิกวัตถุดิบ ใบจ่ายวัตถุดิบ 
- ใบควบคุมคุณภาพ QC 

บริษัท มีฝ่ายขายที่มี ประสบการณ์ ในการใช้งาน แบบฟอร์มต่างๆ คอยช่วยให้คำปรึกษาและคัดสรร แบบฟอร์มต่างๆที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน 

วัตถุดิบที่ใช้ 
บริษัท ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทั้ง
1. กระดาษปอนด์จาก บริษัทในเครือ SCG และ 
2. กระดาษความร้อน กระดาษเคมีในตัว หรือ สำเนาในตัว ฟีนิกซ์ ของ โอจิเปเปอร์ ประเทศญี่ปุ่น 

กระดาษต่อเนื่องแบบชั้นเดียว 
ใช้กระดาษปอนด์ขาว หนา: 50, 60, 80, 100, 120 และ 150 แกรม 

กระดาษต่อเนื่องแบบหลายชั้น 
1. กระดาษปอนด์ขาว 50 แกรม หรือ 60 แกรม สอดคาร์บอนดำระหว่างชั้น  
2. กระดาษเคมีในตัว (Carbonless Paper) ยี่ห้อ ฟีนิกซ์ของ โอจิเปเปอร์ (Phoenix by Oji Paper) 

สลิปเงินเดือน

 การวัดและกำหนดรายละเอียดของกระดาษต่อเนื่อง 

1. ความกว้างของ กระดาษต่อเนื่อง: 
การวัด: วัดจากซ้ายไปทางขวา รวมรูหนามเตย 2 ด้าน ความกว้าง ตั้งแต่ 4.00 นิ้ว - 15.00 นิ้ว  

2. ความยาวของ กระดาษต่อเนื่อง: 
การวัด: วัดจากบนลงล่าง ความยาว ตั้งแต่ 2.75 นิ้ว - 14.00 นิ้ว ดังนี้ 2.75 นิ้ว, 3.00 นิ้ว, 3.67 นิ้ว, 4.00 นิ้ว, 5.00 นิ้ว, 5.5 นิ้ว, 6.00 นิ้ว, 7.00 นิ้ว, 8.00 นิ้ว, 9.00 นิ้ว, 10.00 นิ้ว, 11.00 นิ้ว, 12.00 นิ้ว, 14.00 นิ้ว  

3. จำนวนชั้นของกระดาษต่อเนื่อง: 
จำนวนชั้น กระดาษต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1 ชั้น ถึง 9 ชั้น  

ตัวอย่าง : 
กระดาษต่อเนื่อง แบบกระดาษเคมีในตัว 
ขนาด A4 9x11 นิ้ว จำนวน 3 ชั้น (กว้าง 9 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว ชุดละ 3 แผ่น) 

4. การกำหนด สี ของกระดาษ และ สี พิมพ์ แต่ละชั้น

สลิปเงินเดือน

ตัวอย่าง : 

แบบที่ 1 
กระดาษต่อเนื่อง แบบ กระดาษเคมีในตัว 3 ชั้น
กระดาษสี ฟ้า เหลือง ชมพู  
พิมพ์ 1 สี (สีดำ) 
แบบนี้ เปลี่ยนสีกระดาษทุกชั้น แต่ พิมพ์สีพิมพ์เหมือนทุกชั้น

แบบที่ 2
กระดาษต่อเนื่อง แบบ กระดาษเคมีในตัว 3 ชั้น
กระดาษสี ขาวทุกชั้น
พิมพ์ 1 สี (สีชมพู สีเขียว ม่วง) 
แบบนี้ ใช้กระดาษสีขาวทุกชั้น แต่ เปลี่ยนสีพิมพ์ทุกชั้น 

สลิปเงินเดือน

5. การปรุฉีก และ รันนัมเบอร์ 

กระดาษต่อเนื่อง ปรุฉีกได้ทั้ง แนวนอน และ แนวตั้ง ตลอดทั้งแนว และ ยังสามารถ ปรุพิเศษ เพิ่มได้หลายแนว เพื่อฉีกแยกเป็นหลายส่วนตามความต้องการ  

(1) กระดาษต่อเนื่อง ปรุฉีกข้าง แนวตั้ง ซ้ายและ ขวา 
(2) กระดาษต่อเนื่อง ปรุฉีก แนวนอน ระหว่างชุด 
(3) กระดาษต่อเนื่อง รันนัมเบอร์ "สีแดง" ตัวเลขที่รันนัมเบอร์บนแผ่นแรกจะเป็น"สีแดง" ตัวเลขที่รันนัมเบอร์บนแผ่นสำเนาถัดไปจะเป็น"สีน้ำเงิน" ตามสีของข้อความสำเนา(กรณีทีเป็นกระดาษเคมีในตัว) 

ตัวอย่าง : 
กระดาษต่อเนื่อง ปอนด์ขาว 60 แกรม 
ขนาด 9x5.5 นิ้ว จำนวน 1 ชั้น 
กระดาษสี ขาว พิมพ์ 1 สี (น้ำเงิน) 
ปรุฉีกข้าง แนวตั้ง 2 ข้าง (ซ้ายและขวา) 
รันนัมเบอร์สีแดง 1 จุด 4 หลัก

สลิปเงินเดือน

6. ตัวอย่าง แบบฟอร์ม กระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมีในตัว 

ตัวอย่าง : 
กระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว 
ขนาด 9x11 นิ้ว 
จำนวน 3 ชั้น 
กระดาษสี ขาว ชมพู และ ฟ้า 
พิมพ์ 3 สี (ดำ น้ำเงิน และ เขียว) ทุกชั้น 
ปรุฉีกข้าง แนวตั้ง ข้างซ้าย ข้างเดียว (1)
ปรุฉีกพิเศษ แนวนอน 1 แนว (2)
รันนัมเบอร์สีแดง 2 จุด ใช้เบอร์เดียวกัน (3) 

หมายเหตุ 
- แผ่นแรกรันนัมเบอร์สีแดง 
- แผ่นสำเนาจะเป็นสีของเคมีน้ำเงิน

สลิปเงินเดือน

องค์ประกอบของกระดาษเคมีในตัว  

กระดาษเคมีในตัว ประกอบด้วยชุดกระดาษ ที่เคลือบผิว ด้วยสารเคมี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
- กระดาษเคมีชั้นบน CB (Coated Back) 
- กระดาษเคมีชั้นกลาง CFB (Coated Front & Back) 
- กระดาษเคมีชั้นล่าง CF (Coated Front) 

สารเคมี ที่เคลือบ “ด้านล่าง” ของ กระดาษชั้นบน (CB) และ ชั้นกลาง (CFB) คือ ไมโครแคปซูล ภายในแคปซูลบรรจุ “เม็ดสีย้อมไร้สี (เม็ดสี)” 

สารเคมี ที่เคลือบ “ด้านบน” ของ กระดาษชั้นกลาง (CFB) และ ชั้นล่าง (CF) คือ “สารสร้างสี (สารรับเม็ดสี)” 

สลิปเงินเดือน

การเกิดสำเนาของข้อความที่เขียนหรือพิมพ์ 

การเกิดตัวอักษร หรือ การทำสำเนาในตัว โดยไม่ต้องใช้ กระดาษก๊อปปี้ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเขียน หรือ พิมพ์ดีด หรือ พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม บนชุดกระดาษเคมี ตั้งแต่ 2 ชั้น เป็นต้นไป 

แรงกดที่กระดาษชั้นบน จะทำให้ไมโครแคปซูลที่เคลือบ อยู่ด้านล่างของแผ่นแตกออก เพื่อให้เม็ดสีในไมโครแคปซูล ออกมาทำปฏิกิริยากับสารรับเม็ดสี ซึ่งเคลือบอยู่ด้านบน ของชั้นถัดลงไป เกิดเป็นข้อความสำเนา (Image) ขึ้นบนด้านบนของกระดาษชั้นกลาง และ/หรือ ชั้นล่าง โดยสีของสำเนาที่เกิดขึ้นจะเป็น สีน้ำเงินหรือฟ้า (Blue Image) 

ชื่อเรียกที่ความหมายเดียวกับกระดาษเคมีในตัว: 
กระดาษคาร์บอนเลส 
กระดาษสำเนาในตัว 
กระดาษกอปปี้ในตัว 
กระดาษ copy ในตัว 
กระดาษคาร์บอนในตัว 
กระดาษคาร์บอนก๊อปปี้ 
กระดาษไม่ใช้ก๊อปปี้ 
Carbonless Paper, 
Carbonless copy paper (CCP) 
non-carbon copy paper 
NCR paper (No Carbon Required Paper)

สลิปเงินเดือน

สีของกระดาษ และ ความหนาของกระดาษ 

กระดาษเคมีในตัว โอจิ เปเปอร์ Phoenix by Oji Paper 

กระดาษเคมีในตัว ชั้นบน (Top Sheet) 

เคมีบน สีขาว 80 แกรม CB white 80 gsm หนาพิเศษ 
เคมีบน สีขาว 56 แกรม CB white 56 gsm 
เคมีบน สีชมพู 56 แกรม CB Pink 56 gsm 
เคมีบน สีฟ้า 56 แกรม CB Blue 56 gsm 
เคมีบน สีเหลือง 56 แกรม CB Yellow 56 gsm 
เคมีบน สีเขียว 56 แกรม CB Green 56 gsm 

กระดาษเคมีในตัว ชั้นกลาง (Middle Sheet) 

เคมีกลาง สีขาว 45 แกรม CFB white 45 gsm บางพิเศษ 
เคมีกลาง สีขาว 50 แกรม CFB white 50 gsm 
เคมีกลาง สีชมพู 50 แกรม CFB Pink 50 gsm 
เคมีกลาง สีฟ้า 50 แกรม CFB Blue 50 gsm 
เคมีกลาง สีเหลือง 50 แกรม CFB Yellow 50 
เคมีกลาง สีเขียว 50 แกรม CFB Green 50 gsm 

กระดาษเคมีในตัว ชั้นล่าง (Bottom Sheet) 

เคมีล่าง สีขาว 82 แกรม CF white 82 gsm หนาพิเศษ 
เคมีล่าง สีขาว 56 แกรม CF white 56 gsm 
เคมีล่าง สีชมพู 56 แกรม CF Pink 56 gsm 
เคมีล่าง สีฟ้า 56 แกรม CF Blue 56 gsm 
เคมีล่าง สีเหลือง 56 แกรม CF Yellow 56 gsm 
เคมีล่าง สีเขียว 56 แกรม CF Green 56 gsm

A. แบบฟอร์มธุรกิจ ชนิดกระดาษเคมีในตัว

B. แบบฟอร์มธุรกิจ ชนิดกระดาษปอนด์ขาว

C. แบบฟอร์มธุรกิจชนิดกระดาษต่อเนื่อง ขนาดต่างๆ

D. แบบฟอร์มธุรกิจชนิดกระดาษเคมีในตัว ขนาด 9x5.5 นิ้ว

E. ซองรหัส ซองพาสเวิร์ด ซองwifi ซองปิดผนึกป้องกันการมองเห็น

F. สลิปเงินเดือน ซองเงินเดือน ซองปิดผนึกเพื่อป้องกันการมองเห็น

G. ซองเงินเดือน ซองปิดผนึกเพื่อป้องกันการมองเห็น

H. แบบฟอร์มธุรกิจ+ซองปิดผนึกเพื่อป้องกันการมองเห็น

ติดต่อบริษัท :

บริษัท ดีไซน์ บิซิเนสฟอร์ม จำกัด 
25, 27, 29, 31 ซอยลาดปลาเค้า 28 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Design Business Form Co., Ltd.
25, 27, 29, 31 Soi Lat Plakhao 28, Lat Plakhao Rd., Jorakaebua, Lat Phrao, Bangkok 10230

Email : sales@dbfgroup.com

Design Business Forms Co., Ltd.