บริษัท ดีไซน์ บิซิเนสฟอร์ม จำกัด “DBFGROUP” บริษัทฯ เป็นโรงงาน/โรงพิมพ์ รับผลิต/รับพิมพ์ และจัดจำหน่าย กระดาษต่อเนื่อง กระดาษคอมพิวเตอร์ กระดาษความร้อน และสิ่งพิมพ์ทั่วไปในธุรกิจ

บริษัทฯ เป็น ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระดาษต่อเนื่อง ชนิด 1 ชั้น จนถึง 6 ชั้น และ กระดาษความร้อน (เทอร์มอล เปเปอร์) แบบไม่พิมพ์ ไม่มีเส้น (“กระดาษเปล่า”) และ แบบฟอร์มสำเร็จรูป ในนาม “Print-Shop”

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมามากว่า 25 ปี มีความชำนาญในการผลิตและการพิมพ์ แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง แบบฟอร์มชนิดเล่ม ทั้งกระดาษปอนด์และ กระดาษเคมีในตัว รวมถึง รับพิมพ์กระดาษเทอร์มอล หรือกระดาษความร้อน โดยใช้กระดาษคุณภาพอย่างดี เกรดญี่ปุ่น โอจิ เปเปอร์ (Oji Paper)

สินค้าและบริการ

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง

กระดาษความร้อน

เอกสารสำนักงาน

แผ่นพับและแคตตาล็อค

ฉลากและบรรจุภัณฑ์

ปฏิทิน และ ของที่ระลึก

ปฏิทินจีนน่ำเอี้ยง
ปกปฏิทินจีนแบบสั่งพิเศษ
ปฏิทินจีนน่ำเอี้ยง DBFGROUP