บริษัทฯ เป็น ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระดาษความร้อน แบบไม่พิมพ์ ไม่มีเส้น (“กระดาษเปล่า”) กระดาษความร้อนเทอร์มอล80×80 ขนาด 57×40 มม. 57×80 มม. 79×40 มม. 79×80 มม. 80×80 มม. (ม.ม. mm มิลลิเมตร) ในนาม “Print-Shop” และรับผลิตแบบสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการ (custom-made made-to-order OEM) โดยใช้กระดาษอย่างดี เกรดญี่ปุ่น Oji Thermax

สินค้าสำเร็จรูป

1. ประเภทของกระดาษความร้อน

กระดาษความร้อน

ประเภทของกระดาษความร้อน

กระดาษความร้อน หรือ กระดาษเทอร์มอล (Thermal Paper) คือกระดาษที่ไวต่อความร้อน ใช้งานกับ เครื่องพิมพ์์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) ที่ทำงานโดยการให้ความร้อนแก่กระดาษเทอร์มอล

บริษัทฯ เป็นบริษัทผู้ผลิต ในรูปแบบโรงงานพิมพ์ และจัดจำหน่าย กระดาษความร้อน กระดาษเทอร์มอล กระดาษความร้อนเทอร์มอล80×80 ตามความต้องการ ไม่ว่าจะสั่งซื้อแบบสำเร็จรูป หรือ สั่งพิมพ์ลายด้านหน้าและด้านหลัง หรือ จัดซื้อ จัดจ้างผลิตเป็นจำนวนมาก ราคาถูก หรือ รับทำและรับจ้างผลิตพิมพ์ให้บริษัท ห้างร้านที่ต้องการสั่งไปขายต่อหรือขายส่งราคาพิเศษ

สำหรับ
– กระดาษความร้อน
– กระดาษม้วนไวความร้อน
– กระดาษเทอร์มอลเปเปอร์
– กระดาษความร้อนบัตรคิว
– ใบเสร็จรับเงิน
– กระดาษความร้อนอย่างหนาพิเศษ
– กระดาษความร้อนเคลือบกันน้ำ และ กันรอยขีดข่วน

ตัวอย่างการนำกระดาษความร้อนไปใช้งาน

– แฟ็กซ์
– สลิป บัตรเครดิต
– สลิป บัตรเอทีเอ็ม
– ใบเสร็จเครื่องคิดเงิน
– ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
– กระดาษใบเสร็จรับเงิน
– กระดาษบัตรคิว
– บัตรจอดรถ
– บัตรสนามกอล์ฟ
– คูปองแคดดี้
– ตั๋วเครื่องบิน
– ตั๋วชมมหรสพ
– ตั๋วประเภทต่างๆ

วัตถุดิบที่ใช้

บริษัทฯ ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ในการผลิต กระดาษความร้อน (Thermal Paper Rolls) กระดาษความร้อนเทอร์มอล80×80 โดยใช้กระดาษความร้อนคุณภาพสูง รุ่นโอจิ เทอร์แม็กซ์ (Oji ThermaX Thermal Paper) ของบริษัท โอจิ เปเปอร์ ประเทศญี่ปุ่น

โดยลูกค้าสามารถกำหนดรายละเอียดทุกอย่างของม้วน กระดาษความร้อน ได้ตามความต้องการ บริษัทฯ จะให้บริการออกแบบและพิมพ์ข้อความ ตลอดจน รูปภาพได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของกระดาษความร้อน

2. การวัดและกำหนดรายละเอียดของกระดาษความร้อน

การวัดและกำหนดรายละเอียดของกระดาษความร้อน

การวัดและกำหนดรายละเอียดของกระดาษความร้อน

บริษัทฯ รับผลิตกระดาษความร้อนตามความต้องการ โดยลูกค้ากำหนดรายละเอียดทุกอย่างของม้วน กระดาษเทอร์มอล ตามความต้องการ ดังนี้

1. การกำหนดขนาดของกระดาษความร้อน
1.1. ความกว้างของ หน้ากระดาษ (Width) หน่วย: มม.
1.2. เส้นผ่านศูนย์กลาง ม้วน (Outer Diameter) หน่วย: มม.
1.3. เส้นผ่านศูนย์กลาง รูแกนม้วน (Inner Diameter) หน่วย: มม.
1.4. ความยาวของม้วน (Roll Length) หน่วย: เมตร

2. การกำหนดสีพิมพ์บนกระดาษความร้อน
2.1. กำหนดสีพิมพ์ และ
2.2. จำนวนสีที่จะพิมพ์ ทั้งด้านหน้า และ/หรือ ด้านหลังของ กระดาษความร้อน

3. องค์ประกอบของกระดาษความร้อน

องค์ประกอบของกระดาษความร้อน

องค์ประกอบของกระดาษความร้อน

– ชั้นเคลือบด้านบน กันน้ำ ขีดข่วน (เฉพาะบางรุ่น)
Topcoat Layer-Optional
– ชั้นเคลือบสารเคมี
Thermal Reactive Layer
– ชั้นเคลือบปรับกระดาษให้เรียบ
Precoat / Undercoat Layer
– ชั้นกระดาษ
Base Paper
– ชั้นเคลือบด้านล่าง กันไฟฟ้าสถิตย์ (เฉพาะบางรุ่น)
Backcoat Layer-Optional

4. กระดาษความร้อน โอจิ เทอร์แม็กซ Oji Thermax

กระดาษความร้อน โอจิ เทอร์แม็กซ Oji Thermax

กระดาษความร้อน โอจิ เทอร์แม็กซ Oji Thermax

1. ชื่อรุ่น กระดาษความร้อน FT100
กระดาษ สีขาว หนา 55 แกรม สำหรับ เครื่องคิดเงิน / แฟ็กซ์
2. ชื่อรุ่น กระดาษความร้อน FT210
กระดาษ สีขาว หนา 58 แกรม สำหรับ เครื่องคิดเงิน / แฟ็กซ์
3. ชื่อรุ่น กระดาษความร้อน PT421
กระดาษ สีขาว หนา 65 แกรม เคลือบ Top Coat ด้านบน กันน้ำ กันรอยขีดข่วน สำหรับ เอทีเอ็ม / เครื่องรูดบัตรเครดิต
4. ชื่อรุ่น กระดาษความร้อน HT531
กระดาษ สีขาว หนา 76 แกรม เคลือบ Top Coat ด้านบน กันน้ำ กันรอยขีดข่วน สำหรับ อุปกรณ์แบบพกพา / แฮนดี้ เทอร์มินอล

5. การเก็บรักษากระดาษความร้อน

การเก็บรักษากระดาษความร้อน

การเก็บรักษากระดาษความร้อน

ควรเก็บรักษาภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1. เก็บในสภาพแวดล้อมที่มืด หลีกเลี่ยงแสง
2. อุณหภูมิประมาณ 23 องศาเซลเซียส
3. ความชื้น ประมาณ 50% RH หรือน้อยกว่า
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีและวัสดุประเภทที่มี สารประกอบของพลาสติกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ ความดำ เลือนหายไปอย่างรวดเร็ว เช่น น้ำมัน รอยนิ้วมือ การสัมผัสและพลาสติกที่เก็บรักษา

6. ตัวอย่าง งานพิมพ์กระดาษความร้อน กระดาษความร้อนเทอร์มอล80x80