บริษัท ดีไซน์ บิซิเนสฟอร์ม จำกัด “DBFGROUP” รับพิมพ์ แบบฟอร์ม กระดาษต่อเนื่องกระดาษเคมีในตัว ที่ใช้ได้กับธุรกิจ ทุกประเภท ได้แก่ บิล เงินสด ชั่วคราว ส่งของ ใบส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี อย่างย่อ เต็มรูปแบบ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสนอราคา หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ใบกำกับการขนส่งของเสีย ใบรับ ใบเบิก ใบจ่าย วัตถุดิบ ใบควบคุมคุณภาพ QC และ สลิปเงินเดือน ซองรหัส เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็น ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระดาษต่อเนื่องกระดาษเคมีในตัว แบบไม่พิมพ์ ไม่มีเส้น (“กระดาษเปล่า”) ขนาด 9×11 นิ้ว A4 9×5.5 นิ้ว A5 4.5×5.5 นิ้ว A6 ชนิด 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น และ 6 ชั้น และ แบบพิมพ์สำเร็จรูป เช่นสลิปเงินเดือน และ ซองรหัส ในนาม “Print-Shop”

สินค้าสำเร็จรูป

1. ประเภทของกระดาษต่อเนื่อง

บิลกระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมีในตัว

ประเภทของกระดาษต่อเนื่อง

บริษัทฯ เป็นบริษัทผู้ผลิตกระดาษต่อเนื่อง ในรูปแบบ โรงงาน โรงพิมพ์ รับพิมพ์แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่องกระดาษเคมีในตัว ผลิต ทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดจำหน่าย กระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมีในตัว คาร์บอนก็อปปี้ในตัว สลิปเงินเดือน ไม่ว่าจะสั่งซื้อแบบสำเร็จรูป หรือสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม หรือ จัดซื้อ จัดจ้างผลิตเป็นจำนวนมาก ราคาถูก หรือ รับทำและรับจ้างผลิตพิมพ์ให้บริษัทห้างร้านที่ ต้องการสั่งไปขายต่อหรือขายส่งในราคาพิเศษ บิล กระดาษต่อเนื่อง ทั้งแบบ กระดาษปอนด์ขาวชั้นเดียว และแบบสอดคาร์บอนดำ รวมทั้ง กระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมีในตัว กระดาษต่อเนื่อง ขนาด A4 A5 ที่ใช้ในธุรกิจ

แบบฟอร์มธุรกิจชนิด กระดาษต่อเนื่อง

– ประเภท กระดาษเคมีในตัว
– ประเภท สลิปเงินเดือน ซองปิดผนึกป้องกันการมองเห็น
– ประเภท กระดาษปอนด์
– ประเภท กระดาษปอนด์สอดคาร์บอน
– ประเภท กระดาษเคมีในตัวกาวหัวเป็นชุด
– ประเภท กระดาษเคมีในตัวชนิดเล่ม

จำนวนชั้น กระดาษต่อเนื่อง A4

– กระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น
– กระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น
– กระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น
– กระดาษต่อเนื่อง 4 ชั้น
– กระดาษต่อเนื่อง 5 ชั้น
– กระดาษต่อเนื่อง 6 ชั้น
– กระดาษต่อเนื่อง 7 ชั้น
– กระดาษต่อเนื่อง 8 ชั้น
– กระดาษต่อเนื่อง 9 ชั้น

ตัวอย่างการใช้งาน แบบฟอร์ม กระดาษต่อเนื่องกระดาษเคมีในตัว

– บิลเงินสด บิลชั่วคราว บิลส่งของ ใบส่งของชั่วคราว
– ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบกำกับสินค้า
– ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เต็มรูปแบบ
– ใบรับเงิน ใบรับของชั่วคราว
– ใบส่งสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล
– ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสนอราคา
– หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ใบต่อ
– ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 1ก ภ.ง.ด. 3
– ภ.ง.ด. 3ก ภ.ง.ด. 53
– ใบรับฝากของ ใบขนส่ง บัตรจอดรถ
– บัตรผ่านทาง บัตรชั่งน้ำหนัก
– ใบกำกับการขนส่งของเสีย
– ใบสั่งผลิต ใบนำส่งสินค้า packing list
– ใบรับวัตถุดิบ ใบเบิกวัตถุดิบ ใบจ่ายวัตถุดิบ
– ใบควบคุมคุณภาพ QC

บริษัท มีฝ่ายขายที่มี ประสบการณ์ ในการใช้งาน แบบฟอร์มต่างๆ คอยช่วยให้คำปรึกษาและคัดสรร แบบฟอร์มต่างๆที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

วัตถุดิบที่ใช้

บริษัท ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทั้ง
1. กระดาษปอนด์จาก บริษัทในเครือ SCG และ
2. กระดาษความร้อน กระดาษเคมีในตัว หรือ สำเนาในตัว ฟีนิกซ์ ของ โอจิเปเปอร์ ประเทศญี่ปุ่น

กระดาษต่อเนื่องแบบชั้นเดียว

ใช้กระดาษปอนด์ขาว หนา: 50, 60, 80, 100, 120 และ 150 แกรม

กระดาษต่อเนื่องแบบหลายชั้น

1. กระดาษปอนด์ขาว 50 แกรม หรือ 60 แกรม สอดคาร์บอนดำระหว่างชั้น
2. กระดาษเคมีในตัว (Carbonless Paper) ยี่ห้อ ฟีนิกซ์ของ โอจิเปเปอร์ (Phoenix by Oji Paper)

2. การวัดและกำหนดรายละเอียดของกระดาษต่อเนื่อง

การวัดขนาดกระดาษต่อเนื่อง

การวัดและกำหนดรายละเอียดของกระดาษต่อเนื่อง

1. ความกว้างของ กระดาษต่อเนื่อง:
การวัด: วัดจากซ้ายไปทางขวา รวมรูหนามเตย 2 ด้าน ความกว้าง ตั้งแต่ 4.00 นิ้ว – 15.00 นิ้ว

2. ความยาวของ กระดาษต่อเนื่อง:
การวัด: วัดจากบนลงล่าง ความยาว ตั้งแต่ 2.75 นิ้ว – 14.00 นิ้ว ดังนี้ 2.75 นิ้ว, 3.00 นิ้ว, 3.67 นิ้ว, 4.00 นิ้ว, 5.00 นิ้ว, 5.5 นิ้ว, 6.00 นิ้ว, 7.00 นิ้ว, 8.00 นิ้ว, 9.00 นิ้ว, 10.00 นิ้ว, 11.00 นิ้ว, 12.00 นิ้ว, 14.00 นิ้ว

3. จำนวนชั้นของกระดาษต่อเนื่อง:
จำนวนชั้น กระดาษต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1 ชั้น ถึง 9 ชั้น

ตัวอย่าง :
แบบฟอร์ม กระดาษต่อเนื่องกระดาษเคมีในตัว
ขนาด A4 9×11 นิ้ว จำนวน 3 ชั้น (กว้าง 9 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว ชุดละ 3 แผ่น)

3. การกำหนด สี ของกระดาษ และ สี พิมพ์ แต่ละชั้น

การกำหนด สี ของกระดาษ และ สี พิมพ์ แต่ละชั้น

ตัวอย่าง :

แบบที่ 1
กระดาษต่อเนื่อง แบบ กระดาษเคมีในตัว 5 ชั้น
กระดาษสี ขาว เหลือง ฟ้า เขียว ชมพู
พิมพ์ 1 สี (สีแดง เหมือนกันทุกชั้น)
แบบนี้ เปลี่ยนสีกระดาษทุกชั้น แต่ พิมพ์สีพิมพ์เหมือนทุกชั้น

แบบที่ 2
กระดาษต่อเนื่อง แบบ กระดาษเคมีในตัว 5 ชั้น
กระดาษสี ขาวทุกชั้น
พิมพ์ 1 สี (สีน้ำเงิน สีเขียว สีม่วง สีส้ม สีแดง)
แบบนี้ ใช้กระดาษสีขาวทุกชั้น แต่ เปลี่ยนสีพิมพ์ทุกชั้น ชั้นละ 1 สี

4. การปรุฉีก และ รันนัมเบอร์

ปรุฉีกและรันนัมเบอร์

การปรุฉีก และ รันนัมเบอร์

กระดาษต่อเนื่อง ปรุฉีกได้ทั้ง แนวนอน และ แนวตั้ง ตลอดทั้งแนว และ ยังสามารถ ปรุพิเศษ เพิ่มได้หลายแนว เพื่อฉีกแยกเป็นหลายส่วนตามความต้องการ

(1) กระดาษต่อเนื่อง ปรุฉีกข้าง แนวตั้ง ซ้ายและ ขวา
(2) กระดาษต่อเนื่อง ปรุฉีก แนวนอน ระหว่างชุด
(3) กระดาษต่อเนื่อง รันนัมเบอร์ “สีแดง” ตัวเลขที่รันนัมเบอร์บนแผ่นแรกจะเป็น”สีแดง” ตัวเลขที่รันนัมเบอร์บนแผ่นสำเนาถัดไปจะเป็น”สีน้ำเงิน” ตามสีของข้อความสำเนา(กรณีทีเป็นกระดาษเคมีในตัว)

ตัวอย่าง :
กระดาษต่อเนื่อง ปอนด์ขาว 60 แกรม
ขนาด 9×5.5 นิ้ว จำนวน 1 ชั้น
กระดาษสี ขาว พิมพ์ 1 สี (น้ำเงิน)
ปรุฉีกข้าง แนวตั้ง 2 ข้าง (ซ้ายและขวา)
รันนัมเบอร์สีแดง 1 จุด 4 หลัก

ปรุฉีกพิเศษ และ รันนัมเบอร์

การปรุฉีกพิเศษ และ รันนัมเบอร์

ตัวอย่าง :
กระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว
ขนาด 9×11 นิ้ว
จำนวน 3 ชั้น
กระดาษสี ขาว ชมพู และ ฟ้า
พิมพ์ 3 สี (ดำ น้ำเงิน และ เขียว) ทุกชั้น
ปรุฉีกข้าง แนวตั้ง ข้างซ้าย ข้างเดียว (1)
ปรุฉีกพิเศษ แนวนอน 1 แนว (2)
รันนัมเบอร์สีแดง 2 จุด ใช้เบอร์เดียวกัน (3)

หมายเหตุ
– แผ่นแรกรันนัมเบอร์สีแดง
– แผ่นสำเนาจะเป็นสีของเคมีน้ำเงิน

5. องค์ประกอบของกระดาษเคมีในตัว

องค์ประกอบของกระดาษเคมีในตัว 2 ชั้น

องค์ประกอบของกระดาษเคมีในตัว

กระดาษเคมีในตัว ประกอบด้วยชุดกระดาษ ที่เคลือบผิว ด้วยสารเคมี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
– กระดาษเคมีชั้นบน CB (Coated Back)
– กระดาษเคมีชั้นกลาง CFB (Coated Front & Back)
– กระดาษเคมีชั้นล่าง CF (Coated Front)

สารเคมี ที่เคลือบ “ด้านล่าง” ของ กระดาษชั้นบน (CB) และ ชั้นกลาง (CFB) คือ ไมโครแคปซูล ภายในแคปซูลบรรจุ “เม็ดสีย้อมไร้สี (เม็ดสี)”

สารเคมี ที่เคลือบ “ด้านบน” ของ กระดาษชั้นกลาง (CFB) และ ชั้นล่าง (CF)คือ “สารสร้างสี (สารรับเม็ดสี)”

องค์ประกอบของกระดาษเคมีในตัว มากกว่า 2 ชั้น

การเกิดสำเนาของข้อความที่เขียนหรือพิมพ์

การเกิดตัวอักษร หรือ การทำสำเนาในตัว โดยไม่ต้องใช้ กระดาษก๊อปปี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเขียน หรือ พิมพ์ดีด หรือ พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม บนชุดกระดาษเคมี ตั้งแต่ 2 ชั้น เป็นต้นไป

แรงกดที่กระดาษชั้นบน จะทำให้ไมโครแคปซูลที่เคลือบ อยู่ด้านล่างของแผ่นแตกออก เพื่อให้เม็ดสีในไมโครแคปซูล ออกมาทำปฏิกิริยากับสารรับเม็ดสี ซึ่งเคลือบอยู่ด้านบน ของชั้นถัดลงไป เกิดเป็นข้อความสำเนา (Image) ขึ้นบนด้านบนของกระดาษชั้นกลาง และ/หรือ ชั้นล่าง โดยสีของสำเนาที่เกิดขึ้นจะเป็น สีน้ำเงินหรือฟ้า (Blue Image)

ชื่อเรียกที่ความหมายเดียวกับกระดาษเคมีในตัว:

กระดาษคาร์บอนเลส
กระดาษสำเนาในตัว
กระดาษกอปปี้ในตัว
กระดาษ copy ในตัว
กระดาษคาร์บอนในตัว
กระดาษคาร์บอนก๊อปปี้
กระดาษไม่ใช้ก๊อปปี้
Carbonless Paper,
Carbonless copy paper (CCP)
non-carbon copy paper
NCR paper (No Carbon Required Paper)

6. สีกระดาษ และ ความหนาของกระดาษ โอจิ เปเปอร์

สีกระดาษ และ ความหนาของกระดาษ โอจิ เปเปอร์

กระดาษเคมีในตัว อย่างดี เกรดญี่ปุ่น
ยี่ห้อ โอจิ เปเปอร์ Phoenix by Oji Paper

กระดาษเคมีในตัว ชั้นบน (Top Sheet)

เคมีบน สีขาว 80 แกรม CB white 80 แกรม หนาพิเศษ
เคมีบน สีขาว 56 แกรม CB white 56 แกรม
เคมีบน สีชมพู 56 แกรม CB Pink 56 แกรม
เคมีบน สีฟ้า 56 แกรม CB Blue 56 แกรม
เคมีบน สีเหลือง 56 แกรม CB Yellow 56 แกรม
เคมีบน สีเขียว 56 แกรม CB Green 56 แกรม

กระดาษเคมีในตัว ชั้นกลาง (Middle Sheet)

เคมีกลาง สีขาว 45 แกรม CFB white 45 แกรม บางพิเศษ
เคมีกลาง สีขาว 50 แกรม CFB white 50 แกรม
เคมีกลาง สีชมพู 50 แกรม CFB Pink 50 แกรม
เคมีกลาง สีฟ้า 50 แกรม CFB Blue 50 แกรม
เคมีกลาง สีเหลือง 50 แกรม CFB Yellow 50 แกรม
เคมีกลาง สีเขียว 50 แกรม CFB Green 50 แกรม

กระดาษเคมีในตัว ชั้นล่าง (Bottom Sheet)

เคมีล่าง สีขาว 82 แกรม CF white 82 แกรม หนาพิเศษ
เคมีล่าง สีขาว 56 แกรม CF white 56 แกรม
เคมีล่าง สีชมพู 56 แกรม CF Pink 56 แกรม
เคมีล่าง สีฟ้า 56 แกรม CF Blue 56 แกรม
เคมีล่าง สีเหลือง 56 แกรม CF Yellow 56 แกรม
เคมีล่าง สีเขียว 56 แกรม CF Green 56 แกรม

7. ตัวอย่าง ขนาดกระดาษต่อเนื่อง

8. ตัวอย่าง แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง

9. ตัวอย่าง ซองรหัส ซองพาสเวิร์ด ซองwifi ซองปิดผนึกป้องกันการมองเห็น

10 ตัวอย่าง สลิปเงินเดือน ซองเงินเดือน ซองปิดผนึกเพื่อป้องกันการมองเห็น

11. ตัวอย่าง ซองแบบฟอร์มธุรกิจ+ซองปิดผนึกเพื่อป้องกันการมองเห็น

คำนิยาม

คำนิยาม (Definition) :

กระดาษต่อเนื่อง คือ กระดาษที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่องแบบหัวเข็ม (dot matrix printer) กระดาษต่อเนื่อง ชื่อภาษาอังกฤษ Continuous Stationery (UK) หรือ Continuous Form Paper (US)
ปกติ มีทั้งแบบชั้นเดียว (Single Ply) ที่เป็นกระดาษปอนด์ (กระดาษไม่เคลือบ) และ มากกว่า 1 ชั้น (Multi-ply) เพื่อให้มีต้นฉบับ และสำเนา หลายๆชั้นตามความต้องการ

กระดาษต่อเนื่องแบบหลายชั้น แบบเก่า จะเป็นแบบที่ใช้กระดาษปอนด์ หลายตั้งแต่ 2 ชั้น แล้วสอดแผ่นคาร์บอนดำ เพื่อให้สามารถทำสำเนาจากแผ่นแรกไปยังแผ่นที่อยู่ถัดไป ส่วนกระดาษต่อเนื่องแบบหลายชั้นที่ใช้แพร่หลายในปัจจุบัน ใช้กระดาษเคมีในตัวแบบหลายชั้น (Carbonless Copy Paper) ซึ่ง บริษัทฯ ผลิตกระดาษต่อเนื่อง โดยใช้กระดาษเคมีในตัวอย่างดี เกรดญี่ปุ่น ยี่ห้อ ฟินิกซ์ โดย โอจิเปเปอร์ (Phoenix by Oji Paper)

บริษัทรับพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง โดยมีชื่อเรียกต่างๆ ของ กระดาษต่อเนื่อง คือ กระดาษ แบบฟอร์มธุรกิจ กระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมีในตัว กระดาษสำเนาในตัว กระดาษcopy ในตัว กระดาษกอปปี้ในตัว กระดาษคาร์บอนในตัว กระดาษคาร์บอนเลส กระดาษคาร์บอนก๊อปปี้ กระดาษไม่ใช้ก๊อปปี้ กระดาษต่อเนื่องขนาด A4 บิลต่อเนื่อง บิลกระดาษเคมีในตัว บิลกระดาษสำเนาในตัว บิลกระดาษต่อเนื่อง บิลกระดาษก๊อปปี้ในตัว เคมีในตัว สำเนาในตัว copy ในตัว กอปปี้ในตัว

กระดาษต่อเนื่องปอนด์ขาวสอดคาร์บอนดำ แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง กระดาษคอมพิวเตอร์ฟอร์ม กระดาษดีไซน์ฟอร์ม แบบพิมพกระดาษ์ต่อเนื่อง กระดาษฟอร์มต่อเนื่อง กระดาษคอมพิวเตอร์ฟอร์ม กระดาษดีไซน์ฟอร์ม แบบฟอร์มต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง ราคากระดาษต่อเนื่อง กระดาษคาร์บอนในตัว

กระดาษคาร์บอน สลิปเงินเดือน กระดาษสลิปเงินเดือน กระดาษต่อเนื่องเคมี กระดาษคาร์บอนเงินเดือน

กระดาษเคมีต่อเนื่อง กระดาษ copy กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง กระดาษต่อเนื่อง ราคา รับพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง กระดาษต่อเนื่อง โรงพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง กระดาษต่อเนื่อง ขนาดกระดาษต่อเนื่องเคมี 3 ชั้น กระดาษเคมี ขนาดกระดาษต่อเนื่อง ซองเงินเดือน กระดาษก๊อปปี้

กระดาษต่อเนื่อง คำภาษาอังกฤษ คือ computerform Designform continuous stationery computer form paper dot matrix paper listing paper NCR paper NCR form Continuous Feed Paper, Continuous Paper, Continuous Perforated Paper, Continuous Printing Paper Pre-printed Continuous Computer Paper, Preprinted Continuous Form Paper, Tractor-Feed Paper, Blank Form Carbonless Computer Paper, Carbonless Paper, Carbonless Printer Paper, Continuous Computer Paper Continuous Business Forms, Pay Slip, Password Envelopes, Carbonless, NCR, No Carbon, Continuous Paper Stock Form, Business Form, Cabonless Form, Computer Form, NCR Form ditfkK9jvgonjv’ ditfkKg8,u.o9y; ditfkKlegok.o9y; [b]9jvgonjv’ .[gliH0 .[dedy[

ประเภทแบบฟอร์ม: ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีสินค้า ใบส่งสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสนอราคา หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ใบต่อ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 1ก ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 3ก ภ.ง.ด. 53 ใบวางบิล ใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เต็มรูปแบบ ใบรับเงิน บิลเงินสด บิลส่งของ ใบรับของชั่วคราว ใบส่งของชั่วคราว ใบรับฝากของ ใบขนส่ง บัตรจอดรถ บัตรผ่านทาง บัตรชั่งน้ำหนัก ใบกำกับการขนส่งของเสีย ใบสั่งผลิต ใบนำส่งสินค้า packing list ใบรับวัตถุดิบ ใบเบิกวัตถุดิบ ใบจ่ายวัตถุดิบ ใบควบคุมคุณภาพ QC business form, continuous form, receipt, tax invoice, delivery order, purchase order, billing, debit note, credit note

กระดาษต่อเนื่องประเภทสลิปเงินเดือน ซองเงินเดือน: แบบฟอร์มสลิป สลิปเงินเดือน สลิปคาร์บอน ใบจ่ายเงินเดือน ใบแจ้งรายได้ เปย์สลิป Pay Slip Payroll slip pay slip pay advice :v’g’bogfnvo กระดาษต่อเนื่องประเภทซองปิดผนึกป้องกันการมองเห็น: ซองรหัส ซองพาสเวิร์ด ซองwifi ซองรหัส Wifi ซองหรือสลิปสำหรับใส่รหัส พินโค้ด พาสเวิร์ด ซองใส่รหัส ซองใส่พินโค้ด พาสเวิร์ดสลิป ซองรหัสโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ Continuous wifi Security key pin code Password Envelope Slip Password Envelopes, Password Slip, Security Envelopes, Continuous password Envelopes, Pin Code Envelopes, Key Pin envelopes :v’isyl ;v’rklg;biNf rboF8hf

ขนาดของกระดาษต่อเนื่อง คือ ขนาด กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×2 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×2.75 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×3 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×3.67 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×4 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×4.5 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×5.5 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×6นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×7 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×8 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×8.5 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×9 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×10 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×11 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×12 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×14 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 11×11 นิ้ว กระดาษต่อเนื่องขนาด 15×11 นิ้ว

กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x2″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x2.75″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x3″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x3.67″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x4″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x4.5″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x5.5″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x6″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x7″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x8″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x8.5″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x9″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x10″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x11″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x12″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 9.5″x14″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 11″x11″ กระดาษต่อเนื่องขนาด 15″x11″

กระดาษต่อเนื่องขนาด A6 ขนาด 4.5×5.5 นิ้ว
กระดาษต่อเนื่องขนาด A5 ขนาด 9×5.5 นิ้ว
กระดาษต่อเนื่อง A5 แนวตั้ง ขนาด 5.5×9 นิ้ว หรือ 5.5×8.5 นิ้ว หรือ 6×9 นิ้ว หรือ 6×8.5 นิ้ว
กระดาษต่อเนื่องขนาด A4 แนวตั้ง ขนาด 9×11 นิ้ว 9×12 นิ้ว
กระดาษต่อเนื่องขนาด A4 แนวนอน ขนาด 12×8.5 นิ้ว 12×9 นิ้ว
กระดาษต่อเนื่องขนาด F14 ขนาด 9×14 นิ้ว

จำนวนชั้น:
ราคากระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น ราคากระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น ราคากระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น ราคากระดาษต่อเนื่อง 4 ชั้น ราคากระดาษต่อเนื่อง 5 ชั้น ราคากระดาษต่อเนื่อง 6 ชั้น ราคากระดาษต่อเนื่อง 7 ชั้น ราคากระดาษต่อเนื่อง 8 ชั้น ราคากระดาษต่อเนื่อง 9 ชั้น ราคากระดาษต่อเนื่อง 10 ชั้น

จำนวนสำเนาหรือ copy :
กระดาษต่อเนื่อง 1 copy กระดาษต่อเนื่อง 2 copy กระดาษต่อเนื่อง 3 copy กระดาษต่อเนื่อง 4 copy กระดาษต่อเนื่อง 5 copy กระดาษต่อเนื่อง 6 copy กระดาษต่อเนื่อง 7 copy กระดาษต่อเนื่อง 8 copy กระดาษต่อเนื่อง 9 copy กระดาษต่อเนื่อง 10 copy

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตกระดาษต่อเนื่อง คือ กระดาษต่อเนื่องแบบชั้นเดียว ใช้กระดาษปอนด์ขาว หนา: 50, 60, 80, 100, 120 และ 150 แกรม กระดาษต่อเนื่องแบบหลายชั้น ใช้กระดาษเคมีในตัว หนา: 45, 50, 56, 80, และ 82 แกรม 2. ความกว้างของกระดาษต่อเนื่อง: วัดจากซ้ายไปทางขวารวมรูหนามเตย 2 ด้าน: ตั้งแต่ 4.00 นิ้ว – 15.00 นิ้ว 3. ความยาวของกระดาษต่อเนื่อง: วัดจากบนลงล่าง: 2.75, 3.00, 3.67, 4.00, 5.00, 5.5, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 นิ้ว

สีของกระดาษ กระดาษปอนด์ : สีขาว
สีของกระดาษเคมีในตัว: สีขาว เหลือง ชมพู ฟ้า เขียว

รายละเอียดต่างๆของงานที่ต้องการรวมทั้ง สีที่พิมพ์ข้อความและรูปแบบงานลงบน

กระดาษต่อเนื่องสามารถเลือกได้ตามความต้องการ กระดาษเคมีในตัว ( Carbonless paper ) ใช้กระดาษเคมีในตัว ( Carbonless paper ) ยี่ห้อ ฟีนิกซ์ของ โอจิเปเปอร์ แท้ ( Phoenix by Oji Paper )

คุณสมบัติของกระดาษเคมีในตัว ยี่ห้อ ฟีนิกซ์ของ โอจิเปเปอร์ แท้ ( Phoenix by Oji Paper )
1.สำเนาชัดเจนเหมือนต้นฉบับ
2.สามารถทำสำเนาได้สูงสุดถึง12ชั้น (ใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม Dot Matrix Printer)
3.ป้องกันสำเนาไม่ให้ซีดจาง เมื่อถูกแสงแดด ความร้อน หรือ ความชื้น
4.ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสูง

กระดาษ ปอนด์ ขาว 50 แกรม 60 แกรม 80 แกรม 100 แกรม 120 แกรม 150 แกรม ปรุ พิเศษ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ส่วน หรือ ตอน