1. ประเภทของงานพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับ และ แคตตาล็อค

ใบปลิว แผ่นพับ และ แคตตาล็อค

ประเภทของงานพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับ และ แคตตาล็อค

โบรชัวร์

โบรชัวร์เป็นคำเรียกรวมๆของสิ่งพิมพ์เพื่อการขาย และการตลาด ไม่ว่าจะเป็น ใบปลิว แผ่นพับ เพื่อใช้นำ เสนอสินค้าหรือบริการ

ใบปลิว

ใบปลิวเป็นหนึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการขายและการตลาด ที่มี ขนาดพอเหมาะกับการแจกจ่าย ในกิจกรรมส่งเสริม การขายต่างๆ

โปสการ์ด

โปสการ์ดที่ใช้ส่งในวาระและเทศกาลสำคัญยังเป็น เครื่องมือหนึ่ง ในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆเช่นกัน

แผ่นพับ

แผ่นพับเป็นอีกหนึ่งสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการขายและการตลาด ที่มีหลากหลายขนาดและสีสรร จัดพิมพ์และพับแบ่งเป็น ตอนๆ เพื่อสะดวกในการใช้งานนอกจากนี้ยังสามารถ เคลือบเงา แบบต่างๆ เพื่อความสวยงามและคงทน รวมถึงการปรุแบ่งและปั๊มเป็นลวดลาย หรือรูปต่างๆ ตามความต้องการ

แคตตาล็อค

แคตตาล็อคเป็นสิ่งพิมพ์ชนิดเล่ม ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแผ่นพับ ที่จัดเรียง และพับเย็บเล่มตรงกลาง ซึ่งจะมีอย่างน้อย 8 หน้า ที่นับรวมปก แล้วโดยปกอาจมีความหนามากกว่าหรือเท่ากับ เนื้อในและอาจ จะมีการเคลือบเงาปก เพื่อความสวยงามและ คงทน

โบรชัวร์บรรจุอยู่ในแฟ้มเป็นอีกรูปแบบที่ใช้ในกิจกรรม การขาย และการตลาด มักจะมีแผ่นพับ ใบปลิวหรือ แคตตาล็อค จัดเก็บ อยู่ในฝากระเป๋าด้านใดด้านหนึ่งหรือ ทั้งสองด้านของแฟ้ม นอกจากนี้ยังสามารถจัดพิมพ์รูปแบบ ของสื่อสิ่งพิมพ์ชนิด เล่มให้อยู่ในรูปของปกที่มีฝากระเป๋า ทั้งซ้ายและขวาได้เช่นกัน

2. ตัวอย่าง ใบปลิว

3. ตัวอย่าง แผ่นพับ

4. ตัวอย่าง แคตตาล็อค

5. ตัวอย่าง แคตตาล็อคพร้อมปก

6. ตัวอย่าง แคตตาล็อคปกแข็ง

7. ตัวอย่าง หนังสือ/คู่มือ