1. ประเภทของฉลากและบรรจุภัณฑ์

สติกเกอร์ บรรจุภัณฑ์และฉลาก

ประเภทของฉลากและบรรจุภัณฑ์

บริษัทฯ ให้บริการงานพิมพ์สติกเกอร์ ฉลากและป้ายสินค้า ด้วยความหลากหลาย ของขนาด รูปแบบและสีสรรตามความต้องการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการออกแบบและจัดพิมพ์กล่องและบรรจุภัณฑ์ ถุงช้อปปิ้งและถุงเอนกประสงค์หลากหลายขนาด ออกแบบลวดลายและพิมพ์สีพร้อมเคลือบเงาหรือด้าน ตามความต้องการ

คุณภาพและประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตของบริษัทฯ จะทำให้ท่านมั่นใจได้ในความสำเร็จของการนำเสนอสินค้าของท่านสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2. ตัวอย่าง สติกเกอร์

3. ตัวอย่าง ฉลากสินค้า

4. ตัวอย่าง ป้ายสินค้า

5. ตัวอย่าง ป้ายแขวนสินค้า

6. ตัวอย่าง กล่องสินค้า

7. ตัวอย่าง ถุงช้อปปิ้ง