1. ประเภทของ งานพิมพ์ เอกสารสำนักงาน

เอกสารสำนักงาน

ประเภทของ งานพิมพ์ เอกสารสำนักงาน

บริษัทฯ รับผลิต ชุดสิ่งพิมพ์เอกสารสำนักงาน ได้แก่ กระดาษหัวจดหมาย ซองขาว/น้ำตาลและซองเจาะช่องหน้าต่างประเภทต่างๆ และกระดาษโน้ต ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความทรงจำ ที่ดี ขององค์กรในมุมมองของลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี จัดพิมพ์สีสรรสวยงามบ่งบอกเอกลักษณ์ขององค์กร

สิ่งพิมพ์ชนิดเล่ม ใช้สำหรับใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบสั่งสินค้าหรือบริการที่ใช้เขียนด้วยมือ ทั้งที่เป็นเอกสาร ชั้นเดียว และหลายชั้นโดยใช้กระดาษคาร์บอนสอด ระหว่างชั้นเพื่อให้ข้อความติดในชั้นถัดไป มีให้เลือกทั้ง กระดาษปอนด์ขาวและสี แอร์เมล์ และกระดาษปรู๊ฟ

สิ่งพิมพ์ชนิดเล่มประเภทเคมีในตัวไม่ต้องใช้กระดาษคาร์บอน สอดระหว่างชั้น เพื่อให้ข้อความติดในชั้นถัดไป สามารถ เลือกแบบตีนัมเบอร์เพื่อควบคุมการใช้งานอย่างต่อเนื่อง หรือการเลือกปรุหัวหรือปรุข้างเพื่อง่ายต่อการฉีกใช้งาน จัดเก็บเข้าเล่มสวยงาม

2. ตัวอย่าง กระดาษหัวจดหมาย

3. ตัวอย่าง ซองจดหมาย

4. ตัวอย่าง ซองเอกสาร

5. ตัวอย่าง แฟ้มกระดาษ

6. ตัวอย่าง ปกรายงาน

7. ตัวอย่าง กระดาษบันทึก

8. ตัวอย่าง เอกสารชนิดเล่ม