บริษัท ดีไซน์ บิซิเนสฟอร์ม จำกัด

พ.ศ. 2539
สิ่งพิมพ์ชนิดต่อเนื่อง

บริษัท ดีไซน์ บิซิเนสฟอร์ม (“DBF”) จำกัด ได้เริ่มต้นธุรกิจในปี 2539 และ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด โดยมีโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 488/1 ซอยทรัพย์ประชา ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลางเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 เพื่อผลิตและจำหน่ายกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ บิลกระดาษต่อเนื่อง แบบพิมพ์ธุรกิจทั่วไปและพิเศษทุกขนาด ชนิดตั้งแต่ 1 ชั้น จนถึงหลาย ๆ ชั้น ตามความต้องการ ของตลาด ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวของบริษัท มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ

พ.ศ. 2543
สิ่งพิมพ์ชนิดแผ่น

บริษัทฯ ขยายพื้นที่การผลิตมาสู่ ที่ตั้งโรงงานในปัจจุบัน บริเวณซอยลาดปลาเค้า 28 แขวงจรเข้บัว และได้สั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม เช่น เครื่องพิมพ์กระดาษคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์กระดาษชนิดแผ่นแบบออฟเซ็ท และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในการขยายกำลังการผลิต ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นตามลำดับ

พ.ศ. 2547
ขยายธุรกิจครบวงจร

บริษัทฯ ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมการขายและบริการด้านการพิมพ์แบบครบวงจร โดยขยายจากการผลิตบิลกระดาษต่อเนื่อง แบบฟอร์มธุรกิจ ไปสู่ สิ่งพิมพ์ทั่วไป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกระดาษและบรรจุภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัท ดีไซน์ บิซิเนสฟอร์ม จำกัด

25th Anniversary

25 ปี แห่ง คุณภาพสินค้าและบริการ