965.00 ฿

กระดาษ A4 ปรุแบ่ง 3 ส่วนเท่ากัน หนา 80 แกรม

  • ขนาด A4 (ประมาณ 21 x 29.7 ซ.ม.) 1 ชั้น
  • กระดาษปอนด์ขาว หนา 80 แกรม
  • ไม่พิมพ์ ไม่มีเส้น
  • ปรุฉีก แบ่ง 3 ส่วน (ตอน) เท่ากัน
  • บรรจุ 1,000 แผ่น ต่อกล่อง

ราคาสินค้า :

จำนวน        ราคาต่อกล่อง
3   กล่อง    ราคา   965  บาท ต่อกล่อง
5   กล่อง    ราคา   710  บาท ต่อกล่อง
10 กล่อง    ราคา   530 บาท ต่อกล่อง
20 กล่อง   ราคา   440 บาท ต่อกล่อง

  • จำนวนขั้นต่ำ 3 กล่อง
  • ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง และ VAT

หากต้องการ สั่งงานพิมพ์ กระดาษ A4 หรือ ขนาดอื่น ปรุพิเศษ
กรุณา เลือก : “กระดาษปอนด์ ปรุแบ่งพิเศษ”

 

Tel. : 029074660