3,000.00 ฿

ซองรหัส WiFi กระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมีในตัว ขนาด 4.5 x 2.75 นิ้ว แบบ 3 ชั้น

  • ขนาด 4.5 x 2.75 นิ้ว จำนวน 3 ชั้น (พื้นที่ว่างหน้าซอง สูง 2.50 ซ.ม.)
  • แผ่นที่ 1 กระดาษปอนด์ขาว หนา 60 แกรม
  • แผ่นที่ 2 กระดาษเคมีแผ่นบน สีขาว หนา 56 แกรม
  • แผ่นที่ 3 กระดาษเคมีแผ่นล่าง สีขาว หนา 56 แกรม
  • แผ่นที่ 2 และ 3 ติดกาวสี่ด้านเป็นซอง
  • บรรจุ 2,000 ชุดต่อกล่อง

 ราคาสินค้า 

จำนวน        ราคาต่อกล่อง
1   กล่อง    ราคา   3,000    บาท ต่อกล่อง
3   กล่อง    ราคา   2,500  บาท ต่อกล่อง

5   กล่อง    ราคา   2,000  บาท ต่อกล่อง
10 กล่อง    ราคา   1,500  บาท ต่อกล่อง

จำนวนขั้นต่ำ 1 กล่อง
ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง และ VAT

หากต้องการ สั่งงานพิมพ์ สลิปเงินเดือน หรือ สั่งขนาดพิเศษ หรือ แบบพิเศษ
กรุณา เลือก : “ซองรหัส Wifi กระดาษต่อเนื่อง”

@dbfgroup Tel. : 029074660